Upravni odbor

Predsednik Kluba


Zlatko Miloradović

Podpredsednik Kluba

Emina Djordjević

 

Sekretar

Jagoda Dekić

Blagajnik

Zoran Trajković

Zamenik sekretara

Veliša Matić

Zamenik blagajnika

Niko Mijatović


 

   Nadzorni odbor

Predsednik nadzornog odbora

Petar Nešić

 

    Članovi nadzornog odbora

Cica Rajković

Organizacija

Milica Dačić

Kviz i humanitarne aktivnosti

 

   Folklor

Šef orkestra


Željko Grujić

Koreograf


Boris Stojković

Rukovodilac
pevacke grupe

Violeta Matić

Kostimograf


Jasmina Hranisavljević

 

Domaćin kluba

Zoran Trajković

Šank

Bilja Trajković